Seneste nyt

Her på siden kan du læse seneste nyt om, hvor langt vi er i arbejdet med at udvikle og implementere det frie valg af genoptræning.

Uge 40: Fokus på fælles forståelse af genoptræningsforløb

De seneste uger har vi haft fokus på at udarbejde en fælles kategorisering af genoptræningsforløb, som er både sundhedsfagligt genkendelig og praktisk anvendelig. For at sikre at det sker, har vi inddraget så mange parter i processen som muligt. Det betyder, at vi bl.a. har holdt arbejdsmøder med vores kommunale arbejdsgruppe, private leverandører, Danske Ergoterapeuter og Danske Fysioterapeuter samt SundhedDanmark.

Det er afgørende for indgåelsen af gode, anvendelige aftaler, at vi får etableret en fælles forståelse af genoptræningsforløbene på tværs af kommuner og private leverandører.Vi har med andre ord brug for ét samlet overblik over genoptræningsforløbene, som både kommune og privat praksis kan bruge, til gavn for borgeren.

I uge 43 præsenterer vi vores oplæg til kategoriseringen af de første genoptræningsforløb for vores følgegruppe, som består af fagfolk fra 12 kommuner. Herefter annoncerer vi i løbet af november, hvilke genoptræningsområder som danner udgangspunkt for indgåelsen af de første aftaler med private leverandører.

Seneste nyt

Uge 8: Nu kan man som borger gøre brug af det frie valg af genoptræning

Læs mere

Uge 4: Vigtig information til kommunerne – sådan kommer det frie valg til at fungere i praksis

Læs mere

Uge 2: Det er nu muligt at søge om at blive leverandør

Læs mere

Uge 51: Planen for opstart af det frie valg i 2019 er på plads

Læs mere

Seneste nyt, uge 47

Læs mere

Uge 45: Præsentation af kategorisering for følgegruppen og udvikling af www.mingenoptræning.dk

Læs mere

Uge 40: Fokus på fælles forståelse af genoptræningsforløb

Uge 36: Informationsmøder og indsamling af input

Læs mere