Seneste nyt

Her på siden kan du læse seneste nyt om, hvor langt vi er i arbejdet med at udvikle og implementere det frie valg af genoptræning.

Uge 45: Præsentation af kategorisering for følgegruppen og udvikling af www.mingenoptræning.dk

Vi har afholdt det første møde med vores kommunale følgegruppe. Her præsenterede vi dem for vores oplæg til kategorisering og prioritering af genoptræningsforløb på basalt niveau, som vi har udviklet sammen med vores kommunale arbejdsgruppe. Vi præsenterede dem også for vores afdækning af den kommunale praksis samt de forhold, vi vurderer relevante for udformningen af de kontraktuelle krav til leverandørerne. Og så drøftede vi hvilken type vejledning som borgere, kommuner og leverandører får brug for i forbindelse med implementeringen af fritvalgsordningen.

Den kommunale følgegruppe udtrykte stor opbakning til udviklingsarbejdet og bidrog med gode input. Med udgangspunkt i dem fortsætter vi nu det videre arbejde og dialogen med såvel den kommunale arbejdsgruppe, de faglige organisationer, private leverandører og øvrige interessenter.

I løbet af november melder vi ud, hvilke genoptræningsområder som danner udgangspunkt for indgåelsen af de første aftaler med private leverandører. Og i løbet af december offentliggør vi ansøgningsmateriale til private leverandører, som ønsker at søge om at blive leverandør af genoptræning på basalt niveau.

Sideløbende med udviklingen af fritvalgsordningen er vi desuden i gang med etableringen af www.mingenoptræning.dk, som skal gøre det frie valg muligt i praksis. Vi forventer at lancere websitet i starten af 2019.

Seneste nyt

Uge 8: Nu kan man som borger gøre brug af det frie valg af genoptræning

Læs mere

Uge 4: Vigtig information til kommunerne – sådan kommer det frie valg til at fungere i praksis

Læs mere

Uge 2: Det er nu muligt at søge om at blive leverandør

Læs mere

Uge 51: Planen for opstart af det frie valg i 2019 er på plads

Læs mere

Seneste nyt, uge 47

Læs mere

Uge 45: Præsentation af kategorisering for følgegruppen og udvikling af www.mingenoptræning.dk

Uge 40: Fokus på fælles forståelse af genoptræningsforløb

Læs mere

Uge 36: Informationsmøder og indsamling af input

Læs mere