Seneste nyt

Her på siden kan du læse seneste nyt om, hvor langt vi er i arbejdet med at udvikle og implementere det frie valg af genoptræning.

Seneste nyt, uge 47

De seneste to uger har vi arbejdet videre med en prioritering af de områder som vil indgå i det første rul af aftaler om levering af genoptræning under sundhedsloven §140.

Vi starter med de genoptræningsforløb, som er relativt simple, hvor der er flest borgere med et genoptræningsbehov og hvor kommunerne og de private leverandører allerede har gode erfaringer med at samarbejde.

For at sikre, at fritvalgsordningen kan fungere optimalt som supplement til den kommunale genoptræning har vi valgt at prioritere al genoptræning på basalt niveau, svarende til ca. 80 pct. af alle genoptræningsplaner (GOP) indenfor den almene genoptræning.

Genoptræningsforløbene er i samråd med kommunale fagfolk, faglige organisationer og private leverandører grupperet i 15 sundhedsfaglige genkendelige fagområder.

 1. Underekstremitet
 2. Overekstremitet (ikke hånd)
 3. Hjerte og lunge
 4. Geriatri
 5. Hånd
 6. Nakke og ryg
 7. Amputation
 8. Neurologi
 9. Onkologi
 10. Gynækologi, obstetrik og urologi
 11. Almen svækkelse
 12. Pædiatri neurologi
 13. Pædiatri ortopædkirurgi
 14. Pædiatri andet
 15. Psykiatri

Det er disse 15 fagområder kommunerne kan tildele forløb inden for, og såfremt borgeren ikke bliver tilbudt opstart inden for 7 dage, har borgeren et frit valg blandt godkendte private leverandører.Det er således også disse 15 fagområder  private leverandører kan ansøge om at blive godkendte til at levere genoptræning inden for.

Vi forventer at offentliggøre  ansøgningsmaterialet omkring årsskiftet, så potentielle leverandører kan orientere sig og være klar, når vi åbner for ansøgning i januar 2019. Interesserede leverandører er meget velkomne til at tilmelde sig nyheder her

Vi arbejder på højtryk og melder tidsplan mv. ud til såvel kommuner som leverandører, så snart det er klar.

Seneste nyt

Uge 8: Nu kan man som borger gøre brug af det frie valg af genoptræning

Læs mere

Uge 4: Vigtig information til kommunerne – sådan kommer det frie valg til at fungere i praksis

Læs mere

Uge 2: Det er nu muligt at søge om at blive leverandør

Læs mere

Uge 51: Planen for opstart af det frie valg i 2019 er på plads

Læs mere

Seneste nyt, uge 47

Uge 45: Præsentation af kategorisering for følgegruppen og udvikling af www.mingenoptræning.dk

Læs mere

Uge 40: Fokus på fælles forståelse af genoptræningsforløb

Læs mere

Uge 36: Informationsmøder og indsamling af input

Læs mere