Seneste nyt

Her på siden kan du læse seneste nyt om, hvor langt vi er i arbejdet med at udvikle og implementere det frie valg af genoptræning.

Uge 4: Vigtig information til kommunerne – sådan kommer det frie valg til at fungere i praksis

Mandag den 18. februar bliver det muligt som borger at gøre brug af det frie valg. I den forbindelse kan du nu som kommune finde vigtig information om, hvordan det frie valg kommer til at foregå i praksis, og hvad det betyder for den kommunale praksis.

Informationen findes på hjemmesiden www.mingenoptræning.dk

For at tilgå de forskellige materialer skal du oprette dig med en bruger på sitet. Herefter får du bl.a. adgang til:

  • Vejledning til tildeling af genoptræningsforløb
  • Beskrivelser af fagområder, prisbilag og forløbstyper
  • Visualiseret vejledning der illustrerer processen for hhv. kommuner og leverandører

Hvordan kommer det frie valg til at fungere i praksis?
Muligheden for at vælge en privat behandler er et tilbud til borgeren, hvis I som kommune ikke kan tilbyde opstart af genoptræning senest syv kalenderdage efter, at borgeren er blevet udskrevet fra sygehuset. Det er borgerens beslutning, om denne vil gøre brug af det frie valg og vælge en privat leverandør eller tage imod det kommunale tilbud.

I praksis gør borgeren brug af det frie valg ved hjælp af en forløbskode, som I i kommunen fastlægger med udgangspunkt i borgerens genoptræningsplan. Ved hjælp at forløbskoden kan borgeren på www.mingenoptræning.dk se de leverandører, som er i nærheden og vælge en behandler, som er godkendt til at levere den type genoptræning, som koden specificerer.

Hvilke fagområder er omfattet af det frie valg?
Det frie valg omfatter de genoptræningsforløb, som kommunerne er ansvarlige for at tilbyde. Det vil sige genoptræning på basalt niveau, genoptræning på avanceret niveau samt rehabilitering på specialiseret niveau. På nuværende tidspunkt er det udelukkende genoptræning på basalt niveau, som er omfattet, når det frie valg bliver muligt den 18. februar.

Læs mere om de 15 basale fagområder (hhv. kirurgisk og medicinsk) på www.mingenoptræning.dk

Hvilke krav er der til de private leverandører?
I øjeblikket er vi i gang med at godkende de private behandlere, som har søgt om at blive leverandører. Det er et krav, at al genoptræning foretages af autoriseret sundhedspersonale. Du kan læse mere om kravene til de private leverandører på www.mingenoptræning.dk. Her kan du også læse aftalebetingelserne og kontrakten for aftalerne med de private leverandører.

Alle leverandører som har ansøgt inden 31. januar 2019, og som opfylder kravene, vil være en del af ordningen fra den 18. februar. Herefter behandler vi løbende indkomne ansøgninger.

Hvordan har vi udviklet fritvalgsordningen?
For at sikre en ordning som bedst muligt matcher den kommunale praksis, har en kommunal arbejdsgruppe og en kommunal følgegruppe bistået os i udviklingsarbejdet.

Læs mere om udviklingen af fritvalgsordningenher 

Hvor finder jeg mere information?
www.mingenoptræning.dk har vi samlet al relevant information for kommunerne.

I sidste uge afholdt vi informationsmøder for kommunerne 4 steder i landet.

Du kan finde præsentationen fra infomøderne ved at logge på www.mingenoptræning.dk under ”Find mere information”.Her kan du også se præsentationen fra denne uges infomøder for leverandører.

Informationsmøder for leverandører
Udover denne uges informationsmøder for interesserede leverandører i Aarhus og København, afholder vi et ekstra møde den 5. februar 2019 kl.17.30-19 på Praksisenheden i Kolding, Kokholm 6, 6000 Kolding.

Tilmelding nødvendig til info@fritvalgservice.dk

Du finder præsentationer fra infomøderne for både kommuner og leverandører ved at logge på www.mingenoptræning.dk under ”Find mere information”.

Seneste nyt

Uge 8: Nu kan man som borger gøre brug af det frie valg af genoptræning

Læs mere

Uge 4: Vigtig information til kommunerne – sådan kommer det frie valg til at fungere i praksis

Uge 2: Det er nu muligt at søge om at blive leverandør

Læs mere

Uge 51: Planen for opstart af det frie valg i 2019 er på plads

Læs mere

Seneste nyt, uge 47

Læs mere

Uge 45: Præsentation af kategorisering for følgegruppen og udvikling af www.mingenoptræning.dk

Læs mere

Uge 40: Fokus på fælles forståelse af genoptræningsforløb

Læs mere

Uge 36: Informationsmøder og indsamling af input

Læs mere