Seneste nyt

Her på siden kan du læse seneste nyt om, hvor langt vi er i arbejdet med at udvikle og implementere det frie valg af genoptræning.

Uge 8: Nu kan man som borger gøre brug af det frie valg af genoptræning

Fra i mandags den 18. februar er det muligt som borger at gøre brug af det frie valg af genoptræning. Det sker på www.mingenoptræning.dk.

Hvordan kommer det frie valg til at fungere i praksis?

Muligheden for at vælge en privat behandler er et tilbud til borgeren, hvis kommunen ikke kan tilbyde opstart af genoptræning inden for syv dage efter, at borgeren er blevet udskrevet fra hospitalet. Det er dermed borgeren der beslutter, om vedkommende vil gøre brug af det frie valg og vælge en privat behandler eller tage imod det kommunale tilbud.

I praksis gør borgeren brug af det frie valg ved hjælp af en forløbskode, som fastlægges i kommunalt regi med udgangspunkt i borgerens genoptræningsplan. Ved hjælp at forløbskoden kan borgeren på www.mingenoptræning.dk se de leverandører, som er i nærheden og vælge en behandler, som er godkendt til at levere den type genoptræning, som koden specificerer.

Hvor mange private leverandører er en del af ordningen?

I øjeblikket er mere end 200 private leverandører godkendt til at levere genoptræning. Det svarer til mere end 1000 behandlere på landsplan. Det er et krav, at al genoptræning foretages af autoriseret sundhedspersonale.

Hvor finder jeg mere information?

Find mere information for både leverandører, kommuner og borgere på www.mingenoptræning.dk

Seneste nyt

Uge 8: Nu kan man som borger gøre brug af det frie valg af genoptræning

Uge 4: Vigtig information til kommunerne – sådan kommer det frie valg til at fungere i praksis

Læs mere

Uge 2: Det er nu muligt at søge om at blive leverandør

Læs mere

Uge 51: Planen for opstart af det frie valg i 2019 er på plads

Læs mere

Seneste nyt, uge 47

Læs mere

Uge 45: Præsentation af kategorisering for følgegruppen og udvikling af www.mingenoptræning.dk

Læs mere

Uge 40: Fokus på fælles forståelse af genoptræningsforløb

Læs mere

Uge 36: Informationsmøder og indsamling af input

Læs mere