Velkommen til

Folketinget vedtog…

den 24. maj 2018, at borgerne har ret til frit valg af genoptræning, når den ansvarlige kommune ikke kan tilbyde opstart af  det tildelte genoptræningsforløb senest 7 dage efter udskrivning fra hospitalet. Denne ret gælder ifølge loven for den såkaldte almene genoptræning og den specialiserede rehabilitering.

Kommunernes Landsforening (KL)…

er blevet pålagt at forhandle og indgå aftaler med private leverandører. Aftalerne skal fastlægge vilkår (såsom kvalitet, dokumentation og pris), som leverandørerne skal leve op til for at blive godkendt. KL skal også administrere de private leverandørers ansøgninger om at blive godkendt, og skal vedligeholde et offentligt tilgængeligt overblik over de godkendte leverandører.

I den forbindelse…

er FritValgService blevet dannet og vil i praksis stå for opgaverne, som blandt andet omfatter:

  • fælleskommunal beskrivelse af genoptræningsydelserne
  • forhandling af vilkår
  • behandling af ansøgninger
  • indgåelse af aftaler
  • overblik over godkendte leverandører

I FritValgService er vi godt i gang med arbejdet

– vi tager en genoptræningsydelse ad gangen
I FritValgService er vi godt i gang med arbejdet. Det første skridt er at få beskrevet de genoptræningsydelser, som kommunerne fremover kan visitere til, som der skal indgås aftale med leverandørerne om. Det arbejde har vi påbegyndt i samarbejde med en kommunal ekspertgruppe.   Det er et stort arbejde, som kræver standardisering på tværs af 98 kommuner, og for at sikre fremdrift er det vores hensigt at tage en genoptræningsydelse ad gangen. Når den første genoptræningsydelse er beskrevet, vil vi påbegynde forhandlinger om netop denne genoptræningsydelse og derefter modtage og godkende ansøgninger fra leverandører, der ønsker at levere netop den genoptræningsbehandling til borgerne. Sideløbende med det arbejde igangsættes arbejdet med at beskrive den næste genoptræningsydelse og så fremdeles.

Vi forventer at starte med genoptræningsydelser på områder:

hvor der er mange borgere med et behov

hvor der allerede findes mange kvalificerede leverandører

der er relativt simple og ikke kræver samarbejde mellem kommunens forskellige forvaltninger

Hvad sker der nu?

Vi forventer, at de første genoptræningsydelser vil være forhandlet på plads i løbet af efteråret 2018. Herefter vil vi åbne for ansøgninger fra behandlere, der ønsker at blive leverandør til det frie valg af genoptræning. Her på siden kan du orientere dig om, hvilke ydelser vi arbejder på, og fremdriften. Vi opdaterer løbende, når der er nyt at fortælle. Du kan kontakte os på info@fritvalgservice.dk

Er du borger?

Du kan først anvende dit frie valg af en privat behandler, når der er indgået aftale med en behandler af netop den type genoptræning, som din kommune har vurderet, at du skal have.

På denne side kan du orientere dig om, hvilke typer af genoptræning, der løbende bliver indgået aftaler om.

Din kommune vil som hidtil stå for din genoptræning, indtil vi er på plads med aftalerne. Herefter vil du kunne anvende dit frie valg, såfremt din kommune ikke kan påbegynde dit genoptræningsforløb senest 7 dage efter udskrivning fra hospitalet.

Vil du være leverandør?

Du kan kontakte os på info@fritvalgservice.dk
Du er også velkommen til at skrive dig op her, så kontakter vi dig, når vi har relevant nyt.

8 + 5 =

I den forbindelse…

I den forbindelse…

Information Email: info@fritvalgservice.dk

FritValgService
CVR DK3990516
All rights reserved 2018