Hvad betyder det frie valg for dig som privat leverandør?

Det frie valg af genoptræning betyder, at du som privat behandler kan blive leverandør af genoptræning til borgere, hvis ikke kommunen kan tilbyde opstart af et genoptræningsforløb senest syv dage efter, at borgeren er blevet udskrevet fra hospitalet.

Det frie valg omfatter tre niveauer af genoptræning, du som privat leverandør kan søge om at blive godkendt til at levere.

Plus

Basal genoptræning

På det basale niveau er der typisk tale om enkle og afgrænsede funktionsnedsættelser, ligesom der sjældent har været komplikationer i behandlingsforløbet på sygehuset. Basal genoptræning varetages af autoriseret sundhedspersonale med generelle kompetencer inden for deres fagområde.

Avanceret genoptræning

På det avancerede niveau er der typisk tale om omfattende funktionsnedsættelser, som kan have stor betydning for flere aspekter af borgerens liv. Genoptræningen varetages af autoriseret sundhedspersonale med særlige kompetencer inden for deres fagområde.

Specialiseret rehabilitering

Den specialiserede rehabilitering omhandler komplicerede funktionsevnenedsættelser, som er meget indgribende i borgerens liv. Den specialiserede rehabilitering varetages af autoriserede fagpersoner med specialiserede kompetencer, ligesom forløbene stiller særlige krav til sammenhæng, timing og organisering.

Bemærk, at den specialiserede genoptræning ikke er omfattet af det frie valg, fordi den varetages af regionerne.

Det er FritValgService, som er ansvarlig for dialogen med de private leverandører og for at indgå aftaler med de private behandlere, som ønsker at blive leverandører af genoptræning.

Læs mere om det frie valg og sundhedslovens §140

Nu kan du blive leverandør

Vi har nu åbnet for ansøgninger fra private behandlere, som ønsker at blive leverandør af genoptræning.

Både privatpraktiserende behandlere og klinikker kan blive godkendt som leverandører. Det afgørende er, at I er fagligt kvalificerede til at varetage de genoptræningsforløb, I gerne vil levere. 

Hvilke områder er omfattet af det frie valg?
Det frie valg omfatter de genoptræningsforløb, som kommunerne er ansvarlige for at tilbyde. Det vil sige genoptræning på basalt niveau, genoptræning på avanceret niveau samt specialiseret rehabilitering. På nuværende tidspunkt kan du udelukkende søge om at levere genoptræning på basalt niveau.

Hvornår skal jeg søge, hvis jeg vil være en del af ordningen fra start?
Alle leverandører som har ansøgt inden 31. januar 2019, og som opfylder kravene, vil være en del af ordningen, når det bliver muligt for borgerne at gøre brug af det frie valg i midten af februar. I praksis betyder det, at borgeren vil kunne se dine oplysninger og vælge dig som leverandør af genoptræning på www.mingenoptræning.dk

Hvor finder jeg mere information?
Hvis du opretter dig som leverandør, kan du på www.mingenoptræning.dk læse de enkelte fagområdeaftaler, aftalebetingelserne, kontrakten og se prisbilag.

Læs mere om fagområderne og ansøg

Få besked når det er muligt at ansøge

Vi opdaterer løbende sitet her med seneste nyt. Du kan også tilmelde dig herunder og få besked, når det er muligt at søge om at blive leverandør.