Hvad betyder det frie valg for dig som privat leverandør?

Det frie valg af genoptræning betyder, at du som privat behandler kan blive leverandør af genoptræning til borgere, hvis ikke kommunen kan tilbyde opstart af et genoptræningsforløb senest syv dage efter, at borgeren er blevet udskrevet fra hospitalet.

Det frie valg omfatter tre niveauer af genoptræning, du som privat leverandør kan søge om at blive godkendt til at levere.

Plus

Basal genoptræning

På det basale niveau er der typisk tale om enkle og afgrænsede funktionsnedsættelser, ligesom der sjældent har været komplikationer i behandlingsforløbet på sygehuset. Basal genoptræning varetages af autoriseret sundhedspersonale med generelle kompetencer inden for deres fagområde.

Avanceret genoptræning

På det avancerede niveau er der typisk tale om omfattende funktionsnedsættelser, som kan have stor betydning for flere aspekter af borgerens liv. Genoptræningen varetages af autoriseret sundhedspersonale med særlige kompetencer inden for deres fagområde.

Rehabilitering på specialiseret niveau

Rehabilitering på specialiseret niveau omhandler komplicerede funktionsevnenedsættelser, som er meget indgribende i borgerens liv. Rehabilitering på specialiseret niveau varetages af autoriserede fagpersoner med specialiserede kompetencer, ligesom forløbene stiller særlige krav til sammenhæng, timing og organisering.

Bemærk, at den specialiserede genoptræning ikke er omfattet af det frie valg, fordi den varetages af regionerne.

Det er FritValgService, som er ansvarlig for dialogen med de private leverandører og for at indgå aftaler med de private behandlere, som ønsker at blive leverandører af genoptræning.

Læs mere om det frie valg og sundhedslovens §140

Sådan søger du om at blive leverandør

Både privatpraktiserende behandlere og klinikker kan blive godkendt som leverandører. Det afgørende er, at I er fagligt kvalificerede til at varetage de genoptræningsforløb, I gerne vil levere. 

For at søge skal du oprette en bruger på www.mingenoptræning.dk. Når du har gjort det, kan oprette og indsende en ansøgning til FritValgService. På sitet finder du også information om de enkelte fagområder og de kontraktlige betingelser.