For leverandører

Hvad betyder det frie valg for dig som privat leverandør?

Det frie valg af genoptræning betyder, at du som privat behandler kan blive leverandør af genoptræning til borgere, hvis ikke kommunen kan tilbyde opstart af et genoptræningsforløb senest syv dage efter, at borgeren er blevet udskrevet fra hospitalet.

Det frie valg omfatter tre niveauer af genoptræning, du som privat leverandør kan søge om at blive godkendt til at levere.

Det frie valg af genoptræning betyder, at du som privat behandler kan blive leverandør af genoptræning til borgere.

Hvis ikke kommunen kan tilbyde opstart af et genoptræningsforløb senest syv dage efter, at borgeren er blevet udskrevet fra hospitalet.

Det frie valg omfatter tre niveauer af genoptræning, du som privat leverandør kan søge om at blive godkendt til at levere.

Sådan søger du om at blive leverandør

Basal genoptræning

På det basale niveau er der typisk tale om enkle og afgrænsede funktionsnedsættelser, ligesom der sjældent har været komplikationer i behandlingsforløbet på sygehuset. Basal genoptræning varetages af autoriseret sundhedspersonale med generelle kompetencer inden for deres fagområde.

Avanceret genoptræning

På det avancerede niveau er der typisk tale om omfattende funktionsnedsættelser, som kan have stor betydning for flere aspekter af borgerens liv. Genoptræningen varetages af autoriseret sundhedspersonale med særlige kompetencer inden for deres fagområde.

Rehabilitering på specialiseret niveau