Hvad betyder det frie valg for kommunerne?

Folketinget vedtog den 24. maj 2018 ændringer af sundhedslovens §140, som specificerer, at man som borger skal have mulighed for frit valg af genoptræning, hvis ens kommune ikke kan tilbyde opstart af genoptræning senest syv dage efter, man er blevet udskrevet fra hospitalet.

Det frie valg gælder for de typer af genoptræning, som kommunerne tilbyder, dvs. den almene genoptræning (basalt og avanceret niveau) samt rehabilitering på specialiseret niveau. Den specialiserede genoptræning er ikke omfattet af det frie valg under sundhedslovens §140, da den varetages af regionerne.

I øjeblikket er det frie valg udelukkende muligt for almen genoptræning. Det foregår på sitet www.mingenoptræning.dk.

Vi afventer pt hvordan rehabilitering på specialiseret niveau skal håndteres, og vi er i dialog med KL og sundhedsministeriet herom.

For at sikre en ordning, som bedst muligt matcher den kommunale praksis, har vi nedsat en kommunal arbejdsgruppe og en kommunal følgegruppe, som bistår os i udviklingen af fritvalgsordningen.

Se hvilke kommuner, der deltager i udviklingsarbejdet

Læs mere om arbejdet med at udvikle fritvalgsordningen

Hvordan fungerer det frie valg i praksis?

Vi samler løbende al information om det frie valg på sitet www.mingenoptræning.dk. Det er her, at borgerne i praksis gørt www.mingenoptræning.dk. brug af deres frie valg og vælge den leverandør, de ønsker. Det er også her, at I som kommune finder relevant information om forløbspakker, priser, vejledning ift. jeres information til borgerne.