Hvad betyder det frie valg for kommunerne?

Folketinget vedtog den 24. maj 2018 ændringer af sundhedslovens §140, som specificerer, at man som borger skal have mulighed for frit valg af genoptræning, hvis ens kommune ikke kan tilbyde opstart af genoptræning senest syv dage efter, man er blevet udskrevet fra hospitalet.

I øjeblikket er vi i gang med at udvikle fritvalgsordningen. For at sikre en ordning, som bedst muligt matcher den kommunale praksis, har vi nedsat en kommunal arbejdsgruppe og en kommunal følgegruppe, som bistår os i udviklingsarbejdet. Indtil vi har defineret rammerne for genoptræningsforløbene samt godkendt og indgået aftaler med de første leverandører, er det fortsat den enkelte kommune, som varetager genoptræningen.

Se hvilke kommuner, der deltager i udviklingsarbejdet

Det frie valg gælder for de typer af genoptræning, som kommunerne tilbyder, dvs. den almene genoptræning (basalt og avanceret niveau) samt den specialiserede rehabilitering. Den specialiserede genoptræning er ikke omfattet af det frie valg under sundhedslovens §140, da den varetages af regionerne.

Læs mere om arbejdet med at udvikle fritvalgsordningen

Hvordan kommer det frie valg til at fungere i praksis?

Før man som borger kan gøre brug af det frie valg, er det nødvendigt at definere rammerne for de enkelte genoptræningsforløb, som kan varetages af de private leverandører. Det arbejde er vi i gang med netop nu. Det sker i tæt samarbejde med vores kommunale følge- og arbejdsgruppe, så vi sikrer, at fritvalgsordningen fungerer optimalt som supplement til den kommunale genoptræning.

Vi er startet med genoptræning på basalt niveau og forventer, at rammerne for disse forløb er på plads i november 2018. Herefter indgår vi aftalerne med de private leverandører, som er kvalificerede til at levere forløbene. Når rammerne for de basale forløb er på plads og aftalerne indgået, gentager vi processen med genoptræning på avanceret niveau samt den specialiserede rehabilitering.

Efterhånden som rammerne for genoptræningsforløbene samt aftalerne med leverandørerne er på plads, samler vi al information på sitet www.mingenoptræning.dk. Det er her, at borgerne i praksis kan gøre brug af deres frie valg og vælge den leverandør, de ønsker.

Vi forventer at lancere www.mingenoptræning.dk i starten af 2019. Inden lanceringen orienterer vi alle kommuner om udformningen af ordningen, herunder retningslinjer for kommunernes information til borgerne, vejledning til dialogen mellem leverandører og kommune, guide til www.mingenoptræning.dk samt overblik over rammerne for de enkelte genoptræningsforløb. Orienteringen sker løbende her på sitet og via KL’s nyhedsbrev.