For borgere

Hvad betyder det frie valg for dig som borger?

Det frie valg betyder, at du som borger har mulighed for at vælge en privat leverandør af din genoptræning, hvis ikke din kommune kan tilbyde dig opstart af genoptræning senest syv dage efter, du er blevet udskrevet fra hospitalet.

Sådan gør du brug af det frie valg

Basal genoptræning

Enkle og afgrænsede funktionsnedsættelser.

Avanceret genoptræning

Omfattende funktionsnedsættelser som måske kræver flere forløb samtidigt.

Rehabilitering på specialiseret niveau

Genoptræningsforløbet