Om os

Om FritValgService

Vi understøtter borgernes mulighed for frit valg af genoptræning efter sundhedslovens §140. Det betyder, at vi er ansvarlige for at definere rammerne for de enkelte genoptræningsforløb, for dialog, godkendelse og indgåelse af aftaler med private leverandører og for at gøre det frie valg muligt i praksis på sitet www.mingenoptræning.dk

Om udviklingen af det frie valg

Fakta om det frie valg

 • Folketinget vedtog den 24. maj 2018, at man som borger har ret til frit valg af genoptræning, hvis ens kommune ikke har mulighed for at tilbyde opstart af genoptræning senest syv dage efter, man er blevet udskrevet fra hospitalet.

 • Det frie valg gælder for de typer genoptræning, som kommunerne tilbyder, dvs. den almene genoptræning (basalt og avanceret niveau) samt den specialiserede rehabilitering.

 • Det frie valg omfatter kun borgere, som er udskrevet fra hospitalet med en genoptræningsplan.

 • Basal genoptræning: På det basale niveau er der typisk tale om enkle og afgrænsede funktionsnedsættelser, ligesom der sjældent har været komplikationer i behandlingsforløbet på sygehuset. Basal genoptræning varetages af autoriseret sundhedspersonale med generelle kompetencer inden for deres fagområde.

 • Avanceret genoptræning: På det avancerede niveau er der typisk tale om omfattende funktionsnedsættelser, som kan have stor betydning for flere aspekter af borgerens liv. Genoptræningen varetages af autoriseret sundhedspersonale med særlige kompetencer inden for deres fagområde. Nogle gange er der også behov for, at genoptræningsindsatsen koordineres med borgerens øvrige kommunale forløb, eks. hjemmepleje eller sociale tilbud.

 • Rehabilitering på specialiseret niveau: Rehabilitering på specialiseret niveau omhandler komplicerede funktionsevnenedsættelser, som er meget indgribende i borgerens liv. Den specialiserede rehabilitering varetages af autoriserede fagpersoner med specialiserede kompetencer, ligesom forløbene stiller særlige krav til sammenhæng, timing og organisering.

Vores udvikling

24. Maj 2018
Folketinget træffer beslutning om frit valg af genoptræning. Ansvaret for implementering placeres i KL.
24. Maj 2018
Juni 2018
KL overdrager opgaven til Statens og Kommunernes Indkøbsservice, som etablerer FritValgService som datterselskab med ansvar for udvikling, implementering og drift af det frie valg.
Juni 2018
August 2018
FritValgService etablerer en kommunal følgegruppe med 11 kommuner og en arbejdsgruppe bestående af 5 kommuner, som hjælper FritValgService med at udvikle en fælleskommunal beskrivelse af rammerne for de basale genoptræningsforløb.
August 2018

FritValgService inddrager brancheforeninger og leverandører for at tilpasse ordningen til deres eksisterende praksis.

FritValgService etablerer dialog med patient- og interesseorganisationer for at sikre, at ordningen møder borgernes behov bedst muligt.
November - december 2018

Vilkår for aftalerne fastlægges og FritValgService påbegynder godkendelsen af private leverandører af de basale genoptræningsforløb.

November - december 2018
Februar 2019
FritValgService godkender leverandører, orienterer kommunerne og lancerer sitet www.mingenoptræning.dk, som gør det frie valg af forløb til genoptræning på basalt niveau muligt i praksis.
Februar 2019
Januar 2020
Det frie valg af forløb til genoptræning på avanceret niveau bliver muligt.
Januar 2020
Januar 2024
Det frie valg af døgnforløb til rehabilitering på specialiseret niveau bliver muligt.
Januar 2024
April 2024
Det frie valg af ambulante forløb til rehabilitering på specialiseret niveau bliver muligt.
April 2024

Løbende dialog om det frie valg

 • Hjernesagen
 • Hjerneskadeforeningen
 • Videnscenter for
 • Neurorehabilitering
 • Center for Hjerneskade
 • Danske Ergoterapeuter
 • Danske Fysioterapeuter
 • DI Service
 • Sundhed Danmark
 • Esbjerg Kommune
 • Frederiksberg Kommune
 • Furesø Kommune
 • Kalundborg Kommune
 • Københavns Kommune
 • Alborg Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Randers Kommune
 • Odense Kommune
 • Svendborg Kommune
 • Skanderborg Kommune

Hvem er FritValgService

Dorte Buch Holtze

Faglig leder og udviklingskonsulent

Pernille Kristine Gjesing Lind

Udviklingskonsulent