Om FritValgService

FritValgService er etableret som et datterselskab under Statens og Kommunernes Indkøbsservice.

Vi understøtter borgernes mulighed for frit valg af genoptræning efter sundhedslovens §140. Det betyder, at vi er ansvarlige for at definere rammerne for de enkelte genoptræningsforløb, for dialog, godkendelse og indgåelse af aftaler med private leverandører og for at gøre det frie valg muligt i praksis på sitet www.mingenoptræning.dk

Om udviklingen af det frie valg

Det frie valg omfatter genoptræning på basalt og avanceret niveau samt den specialiserede rehabilitering. Der er omkring 166.000 almene genoptræningsforløb i kommunalt regi i Danmark hver år. Af dem udgør det basale niveau cirka 70 procent og det avancerede niveau cirka 30 procent. På området for specialiseret rehabilitering er der omkring 400 forløb årligt.

Rammerne for genoptræning på basalt niveau faldt på plads i slutningen af 2018, hvorefter vi påbegyndte arbejdet med at godkende og indgå aftaler med kvalificerede, private leverandører. 18. februar 2019 blev det frie valg muligt på basalt niveau for borgerne, og 21. januar 2020 blev det muligt på avanceret niveau.

 

24. maj 2018

Folketinget træffer beslutning om frit valg af genoptræning. Ansvaret for implementering placeres i KL.

Juni

KL overdrager opgaven til Statens og Kommunernes Indkøbsservice, som etablerer FritValgService som datterselskab med ansvar for udvikling, implementering og drift af det frie valg.

August

FritValgService etablerer en kommunal følgegruppe med 11 kommuner og en arbejdsgruppe bestående af 5 kommuner, som hjælper FritValgService med at udvikle en fælleskommunal beskrivelse af rammerne for de basale genoptræningsforløb.

FritValgService inddrager brancheforeninger og leverandører for at tilpasse ordningen til deres eksisterende praksis.

Gruppe

FritValgService etablerer dialog med patient- og interesseorganisationer for at sikre, at ordningen møder borgernes behov bedst muligt.

November - december

Checkboard med flueben

Vilkår for aftalerne fastlægges og FritValgService påbegynder godkendelsen af private leverandører af de basale genoptræningsforløb.

18. februar 2019

FritValgService godkender leverandører, orienterer kommunerne og lancerer sitet www.mingenoptræning.dk, som gør det frie valg muligt i praksis.

21. januar 2020

Det frie valg af avanceret genoptræning bliver muligt.

Hvem er FritValgService

Ansigt

Dorte Buch Holtze

Faglig leder og udviklingskonsulent

dbh@fritvalgservice.dk
Ansigt

Kenneth Qvistgaard

Udviklingskonsulent

kq@fritvalgservice.dk
Ansigt

Gudrun Klint

Direktør

gk@fritvalgservice.dk