Om FritValgService

FritValgService er etableret som et datterselskab under Statens og Kommunernes Indkøbsservice.

Vi understøtter borgernes mulighed for frit valg af genoptræning efter sundhedslovens §140. Det betyder, at vi er ansvarlige for at definere rammerne for de enkelte genoptræningsforløb, for dialog, godkendelse og indgåelse af aftaler med private leverandører og for at gøre det frie valg muligt i praksis på sitet www.mingenoptræning.dk

Sådan etablerer vi det frie valg i praksis

Før man som borger kan gøre brug af det frie valg, skal vi definere nogle rammer for genoptræningsforløbene, som gælder nationalt for alle 98 kommuner. Og vi skal indgå aftaler med de private leverandører, som er kvalificerede til at levere genoptræning.

Det frie valg omfatter genoptræning på basalt og avanceret niveau samt den specialiserede rehabilitering. Der er omkring 166.000 almene genoptræningsforløb i kommunalt regi i Danmark hver år. Af dem udgør det basale niveau cirka 70 procent og det avancerede niveau cirka 30 procent. På området for specialiseret rehabilitering er der omkring 400 forløb årligt.

Vi forventer, at rammerne for genoptræning på basalt niveau er på plads i slutningen af 2018, hvorefter vi påbegynder arbejdet med at godkende og indgå aftaler med kvalificerede, private leverandører. Herefter gentager vi processen med genoptræning på avanceret niveau og den specialiserede rehabilitering.

24. maj 2018

Folketinget træffer beslutning om frit valg af genoptræning. Ansvaret for implementering placeres i KL.

Juni

KL overdrager opgaven til Statens og Kommunernes Indkøbsservice, som etablerer FritValgService som datterselskab med ansvar for udvikling, implementering og drift af det frie valg.

August

FritValgService etablerer en kommunal følgegruppe med 11 kommuner og en arbejdsgruppe bestående af 5 kommuner, som hjælper FritValgService med at udvikle en fælleskommunal beskrivelse af rammerne for de basale genoptræningsforløb.

FritValgService inddrager brancheforeninger og leverandører for at tilpasse ordningen til deres eksisterende praksis.

Gruppe

FritValgService etablerer dialog med patient- og interesseorganisationer for at sikre, at ordningen møder borgernes behov bedst muligt.

November - december

Checkboard med flueben

Vilkår for aftalerne fastlægges og FritValgService påbegynder godkendelsen af private leverandører af de basale genoptræningsforløb.

Første kvartal 2019

FritValgService godkender leverandører, orienterer kommunerne og lancerer sitet www.mingenoptræning.dk, som gør det frie valg muligt i praksis.

Hvem er FritValgService

Ansigt

Gudrun Klint

direktør

gk@fritvalgservice.dk
Ansigt

Christina Schnell Madsen

projektchef

csm@fritvalgservice.dk
Ansigt

Kenneth Qvistgaard

udviklingskonsulent

kq@fritvalgservice.dk
Ansigt

Dorte Buch Holtze

udviklingskonsulent

dbh@fritvalgservice.dk