Om FritValgService

FritValgService etableres som et datterselskab under Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S.

KL’s bestyrelse besluttede den 21. juni 2018 at overgive opgaven med at forhandle, indgå og vedligeholde aftaler med de private leverandører af genoptræningsydelser til FritvalgService, under Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S.

“SKI er kommunernes fælles indkøbsfunktion. Det er derfor oplagt at give opgaven med at indgå kontrakter med private leverandører til FritValgService under SKI, som i forvejen har mange af de kompetencer, der er nødvendige” siger direktør i KL Kristian Heunicke.

Selv om der arbejdes på højtryk med at implementere den nye lovgivning, er det urealistisk, at kontrakterne bliver klar fra 1. juli 2018. Det kræver tid at forberede implementeringen, så det sikres, at kontrakterne er skruet rigtigt sammen, og at der er det rette kvalitetsniveau i genoptræningen. KL har tidligere gjort sundhedsministeren og Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg opmærksom på, at det ikke vil være muligt at leve op til lovgivningen fra 1. juli 2018.